Mediální komunikace a PR

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
Základní informace
Kód a název oboru
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Profilové předměty
Public relations, Mediální komunikace, Rétorika, Společenská etiketa, Odborná angličtina v PR, Obchodní a právní korespondence v angličtině a dalším cizím jazyce

Co se naučíš?

 • Budeš se orientovat v pestrém světě médií a Public relations.
 • Osvojíš si výborné komunikační a prezentační dovednosti
 • Naučíš se prakticky využívat minimálně dva cizí jazyky
 • Zvládneš práci moderátora, redaktora i experta PR
 • Budeš profesionálně ovládat komunikaci s médii
 • Ovládneš moderní technologie a sociální sítě
 • Rozvineš svůj talent a tvůrčí schopnosti

Kde se uplatníš?

 • V reklamních, marketingových a PR agenturách
 • V tiskových odděleních státních i soukromých společností
 • V redakcích všech typů médií
 • V odděleních styku s veřejností
 • Nebo můžeš směle pokračovat v mediálních studiích na VŠ

Jedinečný projekt

Sociální sítě a média

Co všechno tě v projektu čeká?

 • Zúčastníš se besedy s tiskovou mluvčí ČT Karolínou Blinkovou
 • Školní rádio pro tebe bude skvělou zkušeností do začátku
 • Zažiješ besedu s Václavem Moravcem
 • V mediálním studiu budeš natáčet reportáže a rozhovory – vše tvoří sami studenti
 • Zažiješ besedy s novináři a reportéry
 • Pojedeš na exkurzi do rozhlasu a poznáš tak zákulisí
 • Budeš se učit dobře pracovat se sociálními sítěmi