Výhody školy

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek

Co získáš navíc studiem na našem gymnáziu?

Všeobecný přehled i odborné znalosti

Kromě klasického gymnaziálního vzdělávání si vybereš další odbornost podle tvého gusta.

Digitální dovednosti

Naučíš se využívat nejnovější digitální technologie.

Kvalitní jazykovou výbavu

Kromě angličtiny u nás můžeš studovat další jazyky, francouzštinu, němčinu, španělštinu nebo ruštinu.

Individuální přístup

Přátelská atmosféra školy a menší kolektiv ti umožní naplno rozvíjet tvůj vlastní potenciál.

Moderní formy výuky

Budeš se rozvíjet podle nejnovějších vzdělávacích trendů s využitím moderní techniky.

Špičkový vzdělávací tým

Těší se na tebe tým zkušených pedagogů, odborníků i významných osobností z akademické obce.

Mezinárodní rozhled

Nabyté vědomosti a znalost jazyků bohatě využiješ v řadě mezinárodních studentských projektů.

Vyzrálou osobnost

Díky moderním formám studia a individuálnímu přístupu budeš odborně i osobnostně růst.

Bohatý studentský život

Můžeš se těšit na řadu studentských programů, exkurzí, zájezdů, výletů a pestrou mimoškolní činnost.

Široké pole uplatnění

Naše gymnázium ti otevře bránu k uplatnění v jakémkoli oboru či v dalším studiu na vysoké škole.

Možnost stipendia

Pokud ve studiu zazáříš, můžeš získat prospěchové stipendium.

Ubytování

Ubytování je možné si sjednat v Domově mládeže v Ohradní ul. cca 5 min. od školy.