Přijímací řízení

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Ve škole je 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání zahájeno jeho vyhlášením ředitelem školy do 31. 1. 2022.

Do 1. 3. 2022 – termín podání přihlášky do oboru vzdělání bez talentové zkoušky: obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, obor 79-41-K/41 Gymnázium
Přihlášku obdrží žáci ZŠ na své základní škole, popř. je ke stažení v příloze. Přihlášku je možno přinést na recepci naší školy osobně, nebo ji zaslat poštou, a to vždy v čase od 8:00 do 15:30 hodin.
Uchazeči s SVP: pro úpravu podmínek přijímacího řízení musí uchazeči odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení vypracované za účelem konání přijímací zkoušky.
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) – 12. 4. 2022 (1. řádný termín), 13. 4. 2022 (2. řádný termín), 10. 5. 2022 (1. náhradní termín) a 11. 5. 2022 (2. náhradní termín) – viz příloha
Termín školní přijímací zkoušky (ŠPZ): v termínech konání JPZ v odpoledních hodinách, navazuje na JPZ
Důležité informace: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
Specifikace požadavků na JPZ z českého jazyka a literatury pro školní rok 2021/2022 – viz přílohy

Kritéria přijetí a průběhu přijímací zkoušky (JPZ + ŠPZ) budou zveřejněna do 31. 1. 2022.