Přijímačky 1. kolo

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek

Přijímací řízení na Gymnázium moderních technologií

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje, že osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděného ve škole, který si uchazeč provedl nebo mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo doloží příslušný doklad, kterým může negativní výsledek testu nahradit (blíže viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání). Uchazeč o střední vzdělávání musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky předložit negativní výsledek testu. Pokud uchazeč testování na COVID-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín. (Opatření obecné povahy, MŠMT-4337/2021-7)

Na základě sdělení MŠMT č.j. MSMT-583/2021-3 je termín konání jednotných přijímacích zkoušek nově stanoven na 3. a 4. května 2021. Na JPZ bude v těchto termínech navazovat školní přijímací zkouška.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ: 44

Pro školní rok 2021/2022 škola přijme 44 uchazečů.

Podmínky přijímacího řízení najdete zde:

Kritéria přijímacího řízení ŠMVV Praha_Gymnázium

Termíny konání přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022 najdete v příloze.

Formulář přihlášky je k dispozici v příloze, návod pro vyplnění zde.

 

Údaje do přihlášky:

název školy:    Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o.

adresa školy:   Praha 4, Michelská 12

kód a název oboru:   79-41-K/41 Gymnázium

vzdělávací program:      GYMNÁZIUM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

 

Portály a weby, kde mohou uchazeči procvičovat:

Průvodce přípravou na jednotné přijímací zkoušky

 

prijimacky.cermat.cz – testy z minulých ročníků

• průvodce řešením testů
• tipy a doporučení pro uchazeče
• ilustrační testy 2021 – 11. ledna v IS Certis, 8. února na webu

procvicprijimacky.cermat.cz

• procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení)

nadalku.msmt.cz

• pro uchazeče i pro školy