PhDr. David Horváth Ph.D.

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
PhDr. David Horváth Ph.D.
Předměty
Zeměpis
Anglický jazyk

O vyučujícím

Co vyučujícího na předmětu baví

Na předmětech mě baví možnost vzájemné komunikace, tj. žák – učitel, učitel – žák i konfrontace názorů jako součást klíčových kompetencí studentů. Zároveň mě baví, že studenti si umí samostatně nastudovat reálie zemí (a to nejen anglofonních), ty následně odprezentovat a také „zabojovat“ s citacemi použité literatury ve svých prezentacích. Do výuky se snažím zavést mezioborovost a kladu důraz na informační a mediální gramotnost, která je na středních školách často opomíjena.

Zkušenosti z učitelské praxe

Základní – střední – vysoké školství, privátní sféra

Zkušenosti z praxe v oboru vyučovaného předmětu

Průběžně od roku 1998, souvisle 13 let. Obohacují mě zahraniční konference o vzdělávání a také mně hodně dalo studium na Hackney Community College v Londýně, které mi dovolilo být součástí odlišného školského systému než našeho českého.