Rozšiř svoje obzory

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek

Moderní technologie stírají donedávna jasné hranice mezi technickým, přírodovědným či humanitním vzděláváním. Získané digitální dovednosti proto v praxi maximálně využiješ i v případě, že si zvolíš předměty z některého z dalších odborných bloků. Můžeš si vybrat blok přírodovědný, blok humanitní, blok ekonomický či blok společenskovědní.