Ředitelské volno

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
02. 02. 2023

Ředitelka Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborné školy, Gymnázia, s.r.o. vyhlašuje v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění na 2. 2. 2023 z technických a organizačních důvodů ředitelské volno. V tento den se výuka pro žáky nekoná. V provozu je recepce od 8 h do 13 h.