Přijímací zkoušky – 2. termín

"Umění vést je umění komunikovat."
Ing. Alois Houdek
13. 04. 2022

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) – 12. 4. 2022 (1. řádný termín), 13. 4. 2022 (2. řádný termín), 10. 5. 2022 (1. náhradní termín) a 11. 5. 2022 (2. náhradní termín) – viz příloha
Termín školní přijímací zkoušky (ŠPZ): v termínech konání JPZ v odpoledních hodinách, navazuje na JPZ

Uchazeči s SVP: pro úpravu podmínek přijímacího řízení musí uchazeči odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení vypracované za účelem konání přijímací zkoušky.

Důležité informace: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
Další informace najdete v záložce Pro uchazeče/Přijímačky 1. kolo.