O škole

Jsme gymnázium s jedinečným zaměřením spočívajícím v unikátním propojení klasického vzdělání s nejnovějšími poznatky a trendy digitálního světa. Studenti si vybírají vlastní směr studia, kde na společný všeobecný základ navazuje volba dalšího odborného vzdělávání v rámci celé řady volitelných bloků.